Despre proiect


Titlul
Management bilateral România - Republica Moldova pentru conservarea biodiversităţii în regiunea de graniţă dintre cele 2 ţări


Proiect Finanţat de Uniunea Europeana prin Programul de vecinătate România -Republica Moldova 2004 - 2006 (Phare CBC 2004)
Aria de derulare
             Judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani- Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, şi judeţul Galaţi - Regiunea de Dezvoltare Sud - Est, România
           Raioanele (11 raioane riverane râului Prut) Briceni, Edineţ, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Hînceşti, Leova, Cantemir, Cahul - Republica Moldova
             Biroul de implementare al proiectului este la Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, jud. Iaşi, str. Th. Vascăuţeanu nr. 10 bis.


Durata proiectului - 24 luni
Proiectul a început în decembrie 2006
Scopul proiectului este elaborarea unui sistem de management integrat pentru conservarea biodiversităţii în zona transfrontalieră (judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Galaţi - România şi cele 11 raioane riverane râului Prut din Republica Moldova).


Grupul ţinta al proiectului cuprinde:
              - 150 de persoane - funcţionari publici din cadrul APM Iaşi, APM Vaslui, APM Botoşani, APM Galaţi - România,
              - 30 de persoane - funcţionari publici specialişti în biodiversitate din Republica Moldova,
              - 31 de administratori şi custozi ai ariilor protejate din cele 4 judeţe din România,
              - 4 Consilii judeţene, 80 de Consilii locale - din Republica Moldova,
              - 200 de reprezentanţi ai comunităţilor locale limitrofe ariilor protejate
              - 30 de ONG-uri de mediu din cele 4 judeţe şi populaţia din aria de desfăşurare a proiectului.
Obiectivul general al proiectului este: Armonizarea transfrontalieră a managementului şi 'îmbunătăţirea capacităţii structurilor de conservare a biodiversiăţii

Obiectivele specifice:
1. Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii în zona transfrontalieră România - Republica Moldova
2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor implicate în conservarea biodiversităţii în context transfrontalier
3. Elaborarea sistemului de management integrat pentru conservarea biodiversităţii în zona transfrontalieră
4. Creşterea nivelului de informare a populaţiei în sfera politicii de mediu privind problematica conservării biodiversităţii


Activităţile principale:

 

 

 

 

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene